back to articlesnet.works

 

10. oktober 2002: Ars Electronica 2002, Linz

[10. oktober 2002]
Ars Electronica 2002


The UNPLUGGED Sujet-Illustration based on R. Buckminster Fuller's projection map. The Fuller Projection Map design is a trademark of the Buckminster Fuller Institute © 1938, 1967 & 1992. All rights reserved. Typography: Joachim Schnaitter / Graphics: Gerhard Kirchschläger.

UNPLUGGED - Ars Electronica 2002
festival for kunst, teknologi og samfund
Sebastian Campion var en tur i Østrig til den årlige store festival med fokus på elektronisk kunst og medieteori
.

Ars Electronica
Linz, Østrig
7 - 12 september 2002
www.aec.at

Noget af det, der kendetegner mediefestivaler er, at de afvikles over tid snarere end i rum. Sikre festival-ingredienser såsom events, symposier og seminarer kræver ligesom, at man er der, når det sker, mens et museums eller galleribesøg i større grad opleves, hvor det sker.
Ars Electronica er således bygget op over den klassiske festival struktur, hvor det er fysisk umuligt at nå det hele, fordi udbuddet i mange tilfælde afvikles sideløbende, og hvor de tilhørende udstillinger ofte må opleves i småbidder.
Årets festival tema UNPLUGGED fokuserede ikke alene på situationen for de mennesker, der rundt omkring i verden er unplugged, men i ligeså høj grad på konsekvenserne for de af os, der er plugged.

En af symposiets hovedattraktioner var Jeremy Rifkin (USA), der talte om de paradokser, der følger i kølvandet på det digitale samfund, hvor access er blevet mantraet og stress konsekvensen. Rifkin påpeger, at skiftet fra markedsøkonomien (hvor man køber ting) til netværksøkonomien (hvor man abonnerer på ting) har medført, at vi konstant bruger penge, fordi vi døgnet rundt er online og dermed potentielle kunder - men selv om, vi køber mere og mere, ejer vi faktisk mindre. Han advarer mod industriens globale kultur-kolonisering, som han mener lever af at kopiere vores kultur for blot at sælge den tilbage til os, diskret pakket ind i services, underholdning og livstilsprodukter.
Rifkins politiske budskab er, at hvis vi skal undgå et globalt kulturvakuum så skal de forskellige samfundskulturer udvikles og ikke udvindes, hvilket bl.a. er kunstens rolle, fordi den ikke er drevet af økonomisk-korporative interesser.

Ars Electronica har ikke for vane at optræde politisk korrekt, men hvis UNPLUGGED symposiet alligevel blev for moraliserende, så var der et fristed på den modsatte side af Donau floden, hvor Ars Electronica Centret ligger.
Centret, der bl.a. lægger museale vægge til Ars' egne interaktive produktioner, er baseret på research og teknologisk leg, og her bliver der ikke dyrket ideologiske tabuer.

Nede i den mørke kælder blev der afviklet en række præsentationer under titlen Pixelspaces, der gav plads til fremvisninger af bl.a. Adrian David Cheok (Singapore) og Bruce Thomas (Australien/USA), der begge forsker i augmented realities, dvs. forstærkelsen af en fysisk virkelighed igennem computergenererede tilføjelser.
Cheok arbejder med repræsentationer af virkelige mennesker og objekter i formindsket størrelse, og han gav en live-demonstration, der forbløffede det samlede publikum med sin poetiske kvalitet. Omvendt vil de fleste nok huske Thomas for at være manden, der tager Quake spillets grafiske monstre ud virkelighedens fysiske rum, hvor de selvfølgelig kan plaffes på samme måde som i computerversionen.
Udover at dele deres interesse i AR teknolologien, har Cheok og Thomas begge det tilfældes, at det er militæret der finansierer deres research!


(tv) Ideologi: Jeremy Rifkin gestikulerende i forgrunden mens Ars Electronicas kunsteriske overhoved Gerfried Stocker står observerende i baggrunden.
(th) Monstersplatter: ArQuake - virtuel quake i det virkelige rum.


Dansende ballerinaer i miniformat.

Cyber Arts
Tilbage på den anden side af Donau udstilles de kunstværker, der indgår i Ars Electronicas officielle program.


David Rokeby (cdn): N-cha(n)t

Festivalveteranen David Rokeby (Canada) deltog i år med installationen n-Cha(n)t og modtog årets Cyber Arts pris for det bedste interaktive værk.
Installationen består af en gruppe computere + skærme, der spredt fra hinanden hænger fra loftet i et mørkelagt rum, kun oplyst af skærmenes lys. Computerne kommunikerer indbyrdes via monotone software-genererede sætninger, som kan påvirkes og udvikles af de besøgende gæsters input.
Ved hver skærm er der tilføjet en mikrofon og indtaler man et ord vil computeren forsøge at formulere en sætning katalyseret af et eller flere af de ord, den kan genkende, hvilket derefter påvirker de øvrige computere, idet de hele tiden forsøger at opnå en fælles synkronisering.

Hvis der er mennesketomt, eller blot når kredsløbet ikke forstyrres, vil computerne igennem deres interne snak efterhånden danne et fællesskab, hvor de alle 'chanter' det samme.

På trods af mikrofonernes opfordring til menneskelig interaktion giver n-Cha(n)t de besøgende fornemmelsen af, at maskinerne egentlig har det bedst uden menneskelig indblanding, og fint kan nøjes med den kommunikation, der foregår i blandt dem selv.


Ryota Kuwakubo's (j): PLX - Parallax of the game

Ryota Kuwakubos (Japan) PLX - parallax of the game er et lettere tilgængeligt værk udformet som et 2-player spil, hvor brugerne sidder vendt mod hinanden med et simpelt interface imellem sig. I princippet er man modspillere i det samme spil, men forskellen er, at ikonerne ikke er helt identiske på begge sider, og den samme handling har derfor to fortolknings-muligheder. På den ene side af PLX kan man have opfattelse af, at modstanderen er et fjendtligtsindet rumskib, der forsøger at bombardere én, mens personen på den anden side ser sig selv som en Amorlignende skikkelse der i al uskyldighed sender elskovspile af sted mod små hjerter.

På trods af kæmpe forskelle mellem n-Cha(n) og PLX er de begge kendetegnende ved, at det ikke er deres øjeblikkelige brug og afkodning, der er det væsentlige, men derimod brugerens kulturelle aflæsning af idéen, som de hver især repræsenterer.


Volker Morawe og Tilman Reiff: Painstation

En helt anden type installationer, der benytter sig af langt mere direkte og umiddelbare interaktionsformer, er de ligeledes meget forskellige Painstation og Body Movies.

Painstation af Volker Morawe og Tilman Reiff (Tyskland) kræver ikke meget bruger-afkodning for at fungere. Installationen er baseret på det klassiske Pong spil, og den største forskel er, at fysisk feedback er en inkorporeret del af værket. Taberen bliver afstraffet med et elektrisk stød, et smæld over hånden eller brændte fingre.

Spilindustrien har igennem de seneste år forsøgt at tilføje taktile dimensioner til computerspillet  - primært igennem vibrerende joysticks - men Painstation kører idéen lige til grænsen ved at integrere vaskeægte fysisk smerte som bruger-feedback.

Efter sigende har Sony (Playstation) allerede tilkendegivet, at de ikke vil acceptere en evt. kommerciel lancering af Painstation.


Rafael Lozaono-Hemmers (Mexico/Canada): Body Movies

En anden installation, der anvender direkte bruger-feedback er Rafael Lozaono-Hemmers (Mexico/Canada) Body Movies, der udfoldede sig på hovedpladsen i Linz.
En stor, hvid flade udgør værkets display, hvorpå der bliver projekteret fotografiske portrætter samt et meget kraftigt projektørlys, der gør, at fotografierne næsten ikke kan ses. Kun ved fysisk at træde ind i lyset fjernes overeksponeringen og portrætterne fremstår dermed tydeligt - hvis alle portrætter er tildækket af skygger på samme tid, udskiftes de med et nyt sæt fotografier.
Arkitekten Lozaono-Hemmers værk er baseret på mange teoretiske overvejelser, men når Body Movies fungerer, er det ikke fordi det udfordrer brugernes forståelse af installationen, men fordi det engagerer forbipasserende, der opdager, at man kan lege overdimensioneret skyggespil med sig selv og hinanden uafhængigt af de kunstneriske intentioner.

Net.Art & Activism
Buckminster Fullers Dymaxion Map, der blev designet i 1967 med det formål at repræsentere hele verden som én sammenhængende decentral ø, blev anvendt som årets festivallogo (se toppen af siden).
Inspireret af Fullers kartografi havde Ars Electronica under titlen 'CHANGE THE MAP' samlet en række projekter der eksperimenterer med alternative topologiske repræsentationer af geografiske, politiske og økonomiske forhold.


Thomas Feuerstein (A): Internet Metrik

Internet Metrik af Thomas Feuerstein (A) er et online mini-værk der i real time checker de såkaldte pingsignaler mellem internetservere placeret rundt omkring på kloden. Metrik ignorerer geografisk afstand og morpher verdenskortet, så det tilpasser sig den tid, det tager for et pingsignal at rejse fra en server til anden - ved selvsyn kan man konstatere, at denne form for virtuel kartografi gør USA og Europa til nabolande, mens et kontinent som Afrika bliver morphet endnu længere væk.


Mark Napier (USA): Net Flag

NET.FLAG af Mark Napier (USA) er en interaktiv webapplikation, der giver brugerne mulighed for at designe og modulere et fælles internetflag. Med udgangspunkt i eksisterende territoriale flag, kan man fjerne og tilføje former og farver og dermed medvirke til, at flaget er i konstant modulation.


Josh On (New Zealand/USA): They Rule

Netop manglen på udskiftning er baggrunden for Josh Ons (New Zealand/USA) webprojekt They Rule, der er en interaktiv database over de 100 største amerikanske virksomheder og deres bestyrelsesmedlemmer.
Ved at navigere rundt mellem forskellige bestyrelser og deres medlemmer, udfolder der sig et inter-relationelt mønster, der afslører, at bestyrelsesmedlemmerne i langt de fleste tilfælde også sidder i andre top 100 bestyrelser.
Med sin kartografiske model ønsker Josh On at afdække, hvor få mennesker, der i virkeligheden styrer de største amerikanske virksomheder, og derigennem den amerikanske politik, og dermed den globale verdensorden.


Radical Software Group (USA): Carnivore diagram

Årets vinder af 'Net-Vision' prisen blev det i forvejen omdiskuterede software program CARNIVORE der er udviklet af kollektivet Radical Software Group (RSG) (USA).
Carnivore er et software-værktøj, der overvåger datatrafikken på et computernetværk og som tillader brugerne at designe egne interfaces der kan diagnosticere specifikke dele af netværks trafikken, (f.eks. web surfing, e-mails, etc.).
Projektet er inspireret af et lignende stykke spion-software, der oprindeligt blev udviklet af FBI og fik kælenavnet 'Carnivore' (kødæder). RSG har videreudviklet softwaren, så applikationen frit kan downloades og bruges af alle, der ønsker at overvåge et netværks mest intime detaljer, og som ikke nødvendigvis gør det for at udspionere kollegaerne, men derimod for at undersøge et lokalnetværks informations-flow og dets visuelle potentiale.
Display-stills af 3 Carnivore interfaces (klienter), der hver især bruger den rå data til at generere forskellige visuelle fortolkninger af hvad, samt hvilken type, aktivitet, der sker på et computernetværk.
(tv): Amalgamatmosphere af Joshua Davis, Branden Hall, Shapeshifter. (m): Guernica af Entropy8Zuper! (th): Fuel af Scott Snibbe

På trods af de etiske spørgsmål, som RSG rejser med Carnivore, er det blevet kritiseret for blot at være (endnu) et stykke software, der giver liv til passive-æstetiske kunstværker, der egentlig ikke forholder sig til overvågnings-problematikken, men derimod romantiserer den.

For to år siden introducerede den genfødte Berliner Transmediale i øvrigt softwarekunst, som selvstændig disciplin netop for at skabe en teoretisk og praktisk platform, hvor den kan udvikle sig på tværs af den bredt-definerede interaktive mediekunst.

Man kan godt ønske sig, at Ars Electronica følger eksemplet og giver softart sin egen pris-kategori, hvilket ikke alene ville kunne aflaste den overbelastede netkunst, men frem for alt belyse softwarebegrebet og måske bidrage til en bredere kritik af dets integration i vores digitale hverdag.

For mere info om festivalen, udstillingerne, priserne mm.:
Ars Electronica: http://www.aec.at

Links til personer oa. som indgår i teksten:
Præsentationer:
Jeremy Rifkin: http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm
Bruce Thomas/arQuake: http://wearables.unisa.edu.au/arquake/

Interaktive Installationer:
David Rokeby: http://www.interlog.com/~drokeby/home.html
Lozano-Hemmer: http://www.fundacion.telefonica.com/at/rlh/eproyecto.html
Painstation: http://www.painstation.de/
PLX/Vector-scan: http://www.vector-scan.com/

Netprojekter:
InternetMetrik: http://www.myzel.net/geomorph/
They Rule: http://www.theyrule.net/
Netflag: http://netflag.guggenheim.org/netflag/

RSG - Radical Software Group:
Carnivore: http://www.rhizome.org/carnivore

 

© 2001-2007 www.artificial.dk.
contact:
artificial at artificial dot dk